Norbert Jamróz

psycholog ze specjalnością psychologii klinicznej, psychoterapeuta, terapeuta neurofeedback, nauczyciel mindfulness, trener

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest także absolwentem studiów MBA (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Nottigham Trent University w Wielkiej Brytanii). Ukończył również:

– Szkołę Trenerów – szkolenie prowadzone przez Grupę SET,

– całościowe 2,5-letnie szkolenie dla terapeutów i nauczycieli mindfulness w podejściu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) prowadzone przez Fundację Rozwoju Mindfulness oraz Oxford Mindfulness Foundation,

– dwuletnie szkolenie psychoterapeutyczne – Pomoc psychologiczna w nurcie Gestalt prowadzone przez Wielkopolską Szkołę Psychoterapii Gestalt,

– program edukacyjny z terapii wspomaganej MDMA (MDMA-Assisted Therapy for PTSD), prowadzony przez Multidyscyplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS).

Obecnie rozwija się w nurcie psychoterapii Hakomi. W swojej pracy dąży do integracji różnych podejść i teorii psychologicznych skoncentrowanych wokół modelu uważności i rekonsolidacji pamięci emocjonalnej (Hakomi, ACT, MBCT, Gestalt, egzystencjalne).

Jest konsultantem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Prowadzi działalność edukacyjną i trenerską w zakresie uważności (mindfulness) i integracji psychodelicznej. Jest również współtwórcą i trenerem programu grupowej integracji psychodelicznej opartej na uważności – Mindful Psychedelic Process Program.

 

Kontakt:

https://ipsom.pl,

https://integration.maps.org/norbert-jamroz

Tel: +48501404400, e-mail: kontakt@ipsom.pl

Stanisław Pawlak

psycholog ze specjalnością psychologii klinicznej, psychoterapeuta uzależnień

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Ukończył również dwuletnie studium psychoterapii w Instytucie Psychologii Procesu oraz Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE BROK. Interesuje się nowymi podejściami w leczeniu trudności, takich jak uzależnienia oraz kryzysy życiowe. Charakteryzuje go uważność i akceptacja dla doświadczeń klienta. Jego mocną stroną jest empatia, tworzenie bezpiecznej atmosfery oraz tolerancja. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa na Oddziale Leczenia Uzależnień.

Kontakt:

Tel: +48602733368, e-mail: stan.poznania@gmail.com

Paulina Musielak–Jamróz

psycholożka ze specjalnością psychologii klinicznej, psychoterapeutka, terapeutka neurofeedback, trenerka mindfulness

Ukończyła studia z zakresu psychologii klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentem:

– studiów podyplomowych z interwencji kryzysowej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii),

– poradnictwa psychologicznego w seksuologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

– terapii poznawczo-behawioralnej (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej),

– psychosomatyki i somatopsychologii (Uniwersytet SWPS),

– szkolenia nauczycielskiego MBLC (Mindfulness Based Living Course) prowadzonego przez Mindfulness Association.

Ukończyła również całościowe 5-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w nurcie integracyjnym w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii.

Obecnie prowadzi działalność edukacyjną w zakresie seksuologii, uważności (mindfulness) i integracji psychodelicznej. Jest również współtwórczynią i trenerką programu grupowej integracji psychodelicznej opartej na uważności – Mindful Psychedelic Process Program.

 

Kontakt:

www.ipsom.pl

Tel: +48607878718, e-mail: kontakt@ipsom.pl