Mindful Psychedelic Process Program

(Mindful 3P)

 

Witaj na stronie Mindful Psychedelic Process Program. Nasz program powstał z myślą o integracji praktyk medytacyjnych z eksploracją psychodelików w sposób bezpieczny, wszechstronny i oparty na wiedzy naukowej. Skierowany jest on do osób przygotowujących się do doświadczenia i poszukujących wsparcia w jego integracji.

Medytacja i psychodeliki

 

Medytacja i psychodeliki mogą stanowić komplementarne narzędzia w procesie badania natury umysłu, rozwoju i dbania o dobrostan psychiczny. Dane z badań wskazują na zbieżność obszarów i problemów psychicznych na które oddziałują obie praktyki oraz na wiele możliwych synergii do których może prowadzić ich połączenie.

Jednocześnie przeprowadzono dotąd kilka badań wskazujących na to, praktyka medytacji uważności może wspierać proces psychodeliczny, na każdym z jego etapów: przygotowania, doświadczenia i integracji. Z punktu widzenia konstrukcji niniejszego programu istotne jest, w jaki sposób praktyki medytacyjne mogą być pomocne w przygotowaniu do doświadczenia psychodelicznego, jak również w procesie jego integracji i podtrzymywaniu terapeutycznego efektu.

więcej

Teoretyczne podstawy programu

UWAŻNOŚĆ

 

Uważność (ang. Mindfulness) to szczególny stan uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Kabat-Zinn, 2003). Może być rozwijana poprzez medytację i praktyki nieformalne. Programy oparte na uważności (MBI) wykazały skuteczność w wielu obszarach, min: redukcji stresu, depresji i lęku oraz uzależnień.

 

UWAŻNOŚĆ

Badania pokazują, że psychodeliki podawane nawet poza kontekstem medytacyjnym również rozwijają kompetencje związane z uważnością.

Z kolei medytacja uważności wydaje się zwiększać pozytywne efekty psychodelików, jednocześnie przeciwdziałając możliwym reakcjom dysforycznym (Śmigielski i in, 2019).

SAMOWSPÓŁCZUCIE

 

Samowspółczucie (ang. Self-compassion) to wyrozumiałość, życzliwość wobec samego siebie oraz umiejętność współczującego rozumienia własnego cierpienia, swoich ograniczeń, porażek i trudnych emocji. Współczucie wiąże się również z przekonaniem, że trudne doświadczenia zdarzają się wszystkim ludziom (Neff, 2003a). Samowspółczucie może być rozwijane poprzez medytację i praktyki nieformalne.

SAMOWSPÓŁCZUCIE

 

Badania pokazują, że osoby poddane doświadczeniu psychodelicznemu mogą doświadczać przejścia od unikających, oceniających i ruminatywnych wzorców, do bardziej akceptującego i współczującego podejścia do siebie i swoich emocji.

ELASTYCZNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA

Elastyczność psychologiczna (ang. Psychological flexibility) polega na umiejętności bycia obecnym w teraźniejszości, z pełną otwartością na własne doświadczenia oraz na podejmowaniu działań zgodnych z własnymi wartościami.

 

ELASTYCZNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA

Uważana jest jako czynnik pośredniczący między efektami sesji psychodelicznych a spadkiem poziomu depresji i lęku w badaniach klinicznych (Davis, Barrett, Griffiths, 2019).

REDUKCJA SZKÓD

 

Podejście redukcji szkód (ang. Harm reduction) zakłada minimalizowanie negatywnych i szkodliwych skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, polityką narkotykową i prawem antynarkotykowym. Zasady redukcji szkód opierają się na wierze i poszanowaniu praw osób używających substancji psychoaktywnych.

 

REDUKCJA SZKÓD

 

Nasz program wpisuje się w strategię redukcji szkód stawiając za cel wzrost bezpieczeństwa użytkowników psychodelików, osób wspierających w doświadczeniach psychodelicznych oraz instruktorów niniejszego programu.

BADANIA I PROTOKOŁY

 

Program oparty jest na danych pochodzących z badań nad psychodelikami, w szczególności dotyczących ich terapeutycznych zastosowań oraz wpływu na mózg i świadomość.

 

BADANIA I PROTOKOŁY

 

Bazujemy również na protokołach badań nad psychoterapią wspomaganą psychodelikami, w szczególności opartych na modelu uważności i elastyczności psychologicznej (min. Psilodep2 Imperial College London, Yale University, MDMA-assisted therapy for PTSD – MAPS).

MUZYKA

 

Muzyka odgrywa znaczącą rolę w doświadczeniu psychodelicznym. Kształtuje, rzeźbi doświadczenie, może wpływać kojąco, pogłębiać stany emocjonalne, wspomagać przywoływanie pamięci autobiograficznej i generowanie mentalnych wyobrażeń, zapewniać poczucie prowadzenia, a także stwarzać przestrzeń do refleksji i kontemplacji.

 

MUZYKA

 

Muzyka może również odgrywać rolę w katalizowaniu szczytowych doświadczeń i generowaniu wglądu psychologicznego, co z kolei może pomóc w wywołaniu zmian w osobowości.

Doświadczenie indukowane medytacją i muzyką stanowi centralny punkt Dnia doświadczania i całego programu.

Program skierowany jest do osób:

 

  • poszukujących rzetelnych, popartych badaniami naukowymi informacji na temat psychodelików
  • przygotowujących się do pierwszego lub kolejnego doświadczenia psychodelicznego
  • szukających wsparcia w integracji swoich dotychczasowych doświadczeń
  • poszukujących wspólnoty i wsparcia grupy w zakresie doświadczeń psychodelicznych
  • uczestniczących w programie leczenia esketaminą lub ketaminą – poszukających wsparcia w przygotowaniu do tego procesu oraz narzędzi wspomagających i utrzymujących remisję po zakończeniu terapii
  • zainteresowanych badaniem natury umysłu i poszerzonymi stanami świadomości
  • poszukujących narzędzi wspierających dobrostan psychiczny

 

Rys. Heksafleks – przedstawiający model elastyczności psychologicznej. Konstrukt ten uważany jest za pośredniczący pomiędzy ostrymi efektami działania psychodelików a spadkiem poziomu depresji i lęku w badaniach klinicznych.

Struktura programu

 

Mindful Psychedelic Process Program to kurs trwający 8 tygodni, składający się z trzech głównych części:

 

I. Cześć przygotowawcza (4 tygodnie): Skupiona na przygotowaniu do doświadczenia psychodelicznego, obejmuje spotkania grupowe, praktyki medytacyjne i psychoedukację.

II. Dzień Doświadczania: Intensywny dzień grupowej praktyki medytacyjnej, modelujący sesję psychodeliczną

III. Cześć integracyjna (4 tygodnie): Skupiona na integrowaniu doświadczenia i kontynuacji praktyk medytacyjnych.

Część I. Przygotowanie - czas trwania 4 tygodnie

Sesja 1

Umysł – tryby funkcjonowania.

Świadomość narracyjna, focus attention, zauważanie narratora

Sesja 3

Fenomenologia doświadczeń psychodelicznych 

Świadomość transcendentalna (open awereness)

Sesja 2

 Co łączy praktyki medytacyjne z oddziaływaniem substancji psychodelicznych.

Świadomość cielesna – minimal self (siedzenie z oddechem, ciałem, dźwiękami i myślami – FA)

Sesja 4

Doświadczanie trudności (bólu, trudnych emocji, oczekiwań) i akceptacja i otwieranie się na nie. Trudne doświadczenia psychodeliczne.

Trust, let go, be open. Intencje

Część II. Doświadczenie - czas trwania 9 godzin

Dzień doświadczania

W centrum programu znajduje się dzień doświadczania, stanowiący odpowiednik sesji dawkowania w badaniach klinicznych. Jest to intensywny dzień grupowej praktyki medytacyjnej i pracy doświadczeniowej, zaprojektowany w sposób możliwie zbliżony do sesji psychodelicznej, z tą różnicą, że uczestnicy nie przyjmują żadnych substancji psychoaktywnych.

Spotkanie odbywa się jedynie w formacie na żywo.

 

Dzień doświadczania

W trakcie tego dnia instruktorzy prowadzą praktyki medytacyjne, a uczestnicy zachęcani są do pozostawania w milczeniu i skierowania uwagi do wewnątrz. W drugiej części dnia doświadczają też muzyki wspierającej proces psychodeliczny oraz uczą się asystowania w procesie.

Celem tej części jest doświadczenie niefarmakologicznie zmienionego stanu świadomości, który jest indukowany poprzez medytację i muzykę. Dodatkowo, dzień ten ma także wartość edukacyjną, pozwalając uczestnikom zrozumieć, czego mogą się spodziewać podczas ewentualnej sesji psychodelicznej, oraz modelować właściwe zachowania, w tym relacje z osobą towarzyszącą.

Część III. Integracja - 4 tygodnie

Sesja 5

Współdzielne człowieczeństwo. Praktyki: Medytacja i powrót do doświadczenia. Czego się nauczyłem. 

Świadomość połączenia,  medytacja Loving Kindness, self-compassion

Sesja 7

Zaangażowanie. Wspieranie zmian, praca z trudnościami, nawrotami

Medytacja Loving Kindness, self-compassion, praktyka wdzięczności

Sesja 6

Co jest ważne w moim życiu – lekcje z doświadczenia, praca z wartościami.

Medytacja Loving Kindness, self-compassion

Sesja 8

Jak wspierać dalszą praktykę – uważność w życiu.

Medytacja Loving Kindness, self-compassion, praktyka wdzięczności

Nasi instrukorzy

Norbert Jamróz

Norbert Jamróz

Psycholog, nauczyciel uważności w podejścu Mindfulness-Based Cognitive Therapy, współtwórca programu Mindful Psychedelic Process Program

Paulina Musielak-Jamróz

Paulina Musielak-Jamróz

Psycholożka, nauczycielka uważności w podejściu Mindfuless-Based Living Course, współtwórczyni programu Mindful Psychedelic Process Program

Zostań instruktorem Mindful Psychedelic Process Program

Program nauczycielski przeznaczony jest dla specjalistów zdrowia psychicznego: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów.

Poznaj wymagania i ścieżkę rozwojową.

psychedelicprocess.com

Dodatkowe informacje

Program ma format grupowy (6-15 osób). Prowadzony jest przez instruktorów_ki, wyszkolonych_e zarówno w obszarze uważności, jak i integracji psychodelicznej.

 

Na program składa się:

– osiem dwugodzinnych spotkań, raz w tygodniu na żywo lub online (łącznie 16 godzin)

– dzień doświadczania odbywający się na żywo (ok. 9 godzin)

– codzienna praca własna pomiędzy spotkaniami obejmująca ok. 30 min formalnej praktyki medytacyjnej, praktyki nieformalne rozwijające uważność i współczucie oraz studiowanie materiałów edukacyjnych dostarczonych w trakcie kursu

– łącznie: 25 godzin warsztatowych i ok. 30 godzin praktyki własnej w okresie ośmiu tygodni

– cena kursu: 1200 zł

 

Jeśli masz pytania napisz do nas na adres: kontakt@ipsom.pl