Psychoterapeutyczna integracja doświadczeń psychodelicznych

Niniejsza strona poświęcona jest nauce psychodelicznej, w szczególności jej perspektywie psychologicznej, psychoterapeutycznej i neurobiologicznej. Jej celem jest dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat psychodelików oraz wskazanie źródeł profesjonalnej pomocy w przygotowaniu do doświadczenia psychodelicznego oraz jego integracji.

Nasza oferta kierowana jest do osób poszukujących psychoterapii oraz do tych, którzy w wyniku doświadczeń psychodelicznych (bądź innych doświadczeń dezintegrujących) doświadczają pogorszenia dobrostanu psychicznego (np. wystąpienie lub nasilenie objawów psychotycznych, lękowych, depresyjnych, PTSD).

Mindful Psychedelic Process Program

Dowiedz się w jaki sposób przygotować się do doświadczenia psychodelicznego a następnie je zintegrować. Sprawdź nasz nowy, grupowy program oparty na uważności i koncepcji redukcji szkód

psychedelicprocess.com

Misja

 

Naszą misją jest dostarczanie naukowo zweryfikowanych informacji na temat doświadczeń psychodelicznych oraz na temat toczących się badań i perspektyw rozwoju nauki psychodelicznej. Poprzez dostarczanie tej wiedzy naszym klientom chcemy przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa doświadczeń psychodelicznych oraz lepszej integracji tych doświadczeń do codziennego życia użytkowników tych substancji. Psychodeliki w wielu badaniach potwierdziły swoją skuteczność w leczeniu wielu zaburzeń i problemów psychicznych (min. depresji, uzależnień, PTSD), dlatego chcemy tworzyć kontekst sprzyjający rozwojowi wiedzy na temat tych doświadczeń przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyk wynikających z niewłaściwego ich używania.

Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą psychologów i psychoterapeutów od wielu lat zainteresowanych nauką na temat terapeutycznego użycia psychodelików. Uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych tej tematyce, oraz jesteśmy członkami polskich i międzynarodowych stowarzyszeń integrujących społeczność zorientowaną na rozwój nauki psychodelicznej (min. Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, MIND – European Foundation for Psychedelic Science, Contextual Psychedelic Special Interest Group działające w ramach ACBS – Association for Contextual Behavioral Science). Rozwijamy się w różnych nurtach psychoterapeutycznych dając naszym klientom możliwość wyboru ścieżki integracji według ich preferencji.

Cele

  • dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat możliwych zastosowań psychodelików w obszarze psychologii zdrowia, psychiatrii, psychoterapii
  • dostarczenie informacji na temat stworzenia bezpiecznego kontekstu do przyjmowania tych substancji
  • organizacja spotkań i paneli dyskusyjnych na temat nauki psychodelicznej
  • integracja wspólnoty osób zainteresowanych rozwojem nauki psychodelicznej
  • integracja doświadczeń psychodelicznych do codziennego życia ich użytkowników
  • psychoterapia dla osób poszukujących wsparcia w przygotowaniu i integracji doświadczeń psychodelicznych

Na zdjęciu powyżej: uproszczona wizualizacja komunikacji pomiędzy sieciami mózgowymi u ludzi po podaniu placebo (lewa strona) i psylocybiny (prawa strona). Beckley/Imperial Research Programme

Ważne informacje

Nie oferujemy i nie prowadzimy terapii oraz sittingu (opieki) podczas doświadczeń z substancjami psychodelicznymi. Celem tej strony nie jest również zachęcanie kogokolwiek do zażywania substancji psychoaktywnych. Substancje psychodeliczne są na dzień dzisiejszy zakazane przez polskie prawo. Dotyczy to zarówno posiadania tych substancji na własny użytek jak i jakichkolwiek form ich dystrybucji.